ОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНСТРАТИВНО- ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВУ В СІМ’Ї

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/chasopyskiivp/2023-3-3

Ключові слова:

домашнє насильство, завдання, повноваження, Національна поліція України, поліція

Анотація

Метою дослідження є особливості та напрямки удосконалення адмінстративно-правового регулювання діяльність Національної поліції України щодо протидії домашньому насильству в умовах, що склалися. У статті проаналізовано основні нормативно-правові акти України, які регулюють вжиття невідкладних заходів щодо запобігання та протидії насильству в сім’ї, гендерно зумовленому насильству та захисту прав осіб, які зазнали такого насильства. Основними завданнями та методами роботи підрозділу превентивної роботи Національної поліції України є: виявлення фактів насильства в сім’ї та своєчасне реагування на них, прийом та розгляд заяв і повідомлень щодо насильства в сім’ї, у тому числі з питань насильства в сім’ї, гендерних питань, а також насильство, отримане кол-центром тощо. Методологічною основою дослідження є порівняльно-правовий та системний аналіз, формально-юридичні методи, інтерпретаційні методи, герменевтичні методи, аналітико-синтетичні методи. До визначення законодавства України у сфері протидії та запобігання домашньому насильству в сім’ї належать законодавчі та підзаконні акти, відомчі та нормативно-правові акти. Варто зазначити, що Національна поліція України здійснює свої повноваження у сфері запобігання та протидії домашньому насильству з урахуванням міжнародних стандартів реагування правоохоронних органів на випадки домашнього насильства та оцінки ризиків. З’ясовуються загальні та спеціальні заходи, що застосовуються до правопорушників, а також особливості застосування цих заходів превентивними підрозділами Національної поліції України у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Акцентовано увагу, що приведення підрозділами поліції, що здійснюють діяльність Національної поліції України, стандартів професійної підготовки та службової діяльності щодо запобігання домашньому насильству до загальновизнаних норм і стандартів у міжнародних відносинах, а також відповідних стандартів європейських та інших країн є одним із основних напрямків реформування правоохоронної системи України.

Посилання

Fomenko, A. (2018). Police officer's handbook of preventive activities: training manual. Dnipro Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. 180 p.

Halaburda, N., Leheza, Ye., Chalavan, V., Yefimov, V., & Yefimova, I. (2021). Compliance with the principle of the rule of law in guarantees of ensuring the legality of providing public services in Ukraine. Journal of law and political sciences. Vol. 29, Іssue 4, 100–121.

Kobrusieva, Ye., Leheza, Ye., Rudoi, K., Shamara, O., & Chalavan, V. (2021). International standards of social protection of internally displaced persons: administrative and criminal aspects. Jurnal cita hukum indonesian law journal. Vol 9, No 3, 461–484. DOI: https://doi.org/10.15408/jch.v9i3.23752

Law of Ukraine On preventing and combating domestic violence: Law of Ukraine dated December 7, 2017 No. 2229–VIII. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19

Law of Ukraine On the approval of the Instructions for organizing the work of juvenile prevention units of the National Police of Ukraine: order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine dated December 19, 2017 No. 1044. zakon.rada.gov.ua.Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0686-18

Law of Ukraine On the formation and liquidation of districts: resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine dated July 17, 2020 No. 807–IX. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-20 Consultation date: 24/06/2023

Leheza, Ye. (2022). Illegal influence on the results of sports competitions: comparison with foreign legislation. Ratio Juris UNAULA, 17(34), pp. 53–70. Retrieved from: https://publicaciones.unaula.edu.co/index.php/ratiojuris/article/view/1338 Consultation date: 24/01/2023

Pisotska, K., Dubenko, O., Dakhno, O., & Sotskyi, A. (2022). The Essence of the Principles of Ukrainian Law in Modern Jurisprudence. Revista Jurídica Portucalense, December, 342-363. DOI: https://doi.org/10.34625/issn.2183-2705(32)2022.ic-15

Dorokhina, Yu., Shamara, O., Miroshnychenko, S., & Moroz, V. (2021). Citizens ‘participation in the fight against criminal offences: political and legal aspects. Cuestiones Políticas. Vol. 39, No. 69, pp. 212–224. DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.3969.12

Filipenko, T., Sokolenko, O., Darahan, V., & Kucherenko, O. (2020). Ensuring human rights in ukraine: problematic issues and ways of their solution in the social and legal sphere. Cuestiones políticas. Vol. 37 № 64 (enero-junio 2020). pp. 123–136. DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.3764.10

Shamara, O., & Chalavan, V. (2022). Principios del poder judicial administrativo en Ucrania. DIXI, 24(1), pp. 1–11. DOI: https://doi.org/10.16925/2357-5891.2022.01.08

Yerko, I., Kolomiichuk, V., & Lisniak, M. (2022). International Legal And Administrative-Criminal Regulation оf Service Relations. Jurnal cita hukum indonesian law journal. Vol. 10 No. 1, pp. 49-60, DOI: https://doi.org/10.15408/jch.v10i1.25808

Matviichuk, A., Shcherbak, V., Sirko, V., Malieieva, H., & Leheza, Ye. (2022). Human principles of law as a universal normative framework: Principios humanos del derecho como marco normativo universal. Cuestiones Políticas, 40(75), 221–231. https://doi.org/10.46398/cuestpol.4075.14

Matselyk, T., Hryshchuk, V., Lomakina, O., Sydor, M., Leheza, Ye. (2022). Administrative and legal regulation of public financial activity: Regulación administrativa y legal de la actividad financiera pública. Cuestiones Políticas, 40(72), 573–581. https://doi.org/10.46398/cuestpol.4072.33

Villasmil, Espinoza, Jorge; Leheza, Ye., Holovii, L. (2022). Reflections for the interdisciplinary study of the Russian Federation’s invasion of Ukraine in 2022: Reflexiones para el estudio interdisciplinario de la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa en 2022. Cuestiones Políticas, 40(73), 16–24. https://doi.org/10.46398/cuestpol.4073.00

Zhukova, Ye., Bryl, K., Svystun, L., Kobrusieva, Ye., & Leheza, Ye. (2023). Legal regulation of public administration of education and science: Regulación legal de la administración pública de educación y ciencia. Cuestiones Políticas, 41(76), 336–346. https://doi.org/10.46398/cuestpol.4176.18

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-17