Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Ківалов Сергій Васильович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, академік НАПрН України, академік НАПН України, заслужений юрист України, Президент Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», Україна

ORCID: 0000-0002-4651-1805
Web of Science ResearcherID: AAG-7107-2019, AFE-5986-2022

НАУКОВИЙ РЕДАКТОР, ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:

Фелик Василь Іванович, доктор юридичних наук, професор, ректор, Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», Україна

ORCID: 0000-0002-9326-4317
Web of Science ResearcherID: CPV-2306-2022, ECN-2585-2022

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР:

Тильчик В’ячеслав В’ячеславович, доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи, Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», Україна

ORCID: 0000-0001-5964-3439
Web of Science ResearcherID: EBK-6500-2022

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

Бородін Іван Лук’янович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін, Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», Україна

ORCID: 0000-0002-1874-3238
Web of Science ResearcherID: C-3802-2019

Бортник Надія Петрівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного та конституційного права, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Україна

ORCID: 0000-0003-1794-2793
Web of Science ResearcherID: CFD-9455-2022
Scopus: Id=57212406589

Воробей Петро Адамович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права, процесу і криміналістики, Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», Україна

ORCID: 0000-0003-2470-1920
Web of Science ResearcherID: DKZ-4083-2022
Scopus: Id=57205123649

Галунько Валентин Васильович, доктор юридичних наук, професор, академік Академії адміністративно-правових наук, професор кафедри адміністративного права, інтелектуальності власності та цивільно-правових дисциплін, Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», Україна

ORCID: 0000-0003-1619-5028
Web of Science ResearcherID: CUI-1286-2022, GNA-8706-2022

Кваша Оксана Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, вчений секретар, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України, Україна

ORCID: 0000-0002-9832-6070
Scopus: Id=57209218239

Матвійчук Валерій Костянтинович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права, процесу і криміналістики, Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», Україна

ORCID: 0000-0003-3459-0056
Web of Science ResearcherID: AFF-1756-2022

Мельник Володимир Петрович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного, міжнародного права та публічно-правових дисциплін, Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», Україна

ORCID: 0000-0002-9013-6504
Web of Science ResearcherID: CAJ-2617-2022
Scopus: Id=57294811500

Мірошниченко Сергій Сергійович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права, процесу та криміналістики, Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», Україна

ORCID: 0000-0002-4215-1603
Web of Science ResearcherID: FMK-8547-2022, FKY-3629-2022
Scopus: Id=57216735896

Рябченко Олена Петрівна, доктор юридичних наук, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри теорії та історії держави і права, Національний авіаційний університет Міністерства освіти і науки України, Україна

ORCID: 0000-0001-6631-2830
Web of Science ResearcherID: DZW-8493-2022
Scopus: Id=57207189247

Сидор Вікторія Дмитрівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного, міжнародного права та публічно-правових дисциплін, Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», Україна

ORCID: 0000-0002-1794-2577

Тильчик Ольга Віталіївна, доктор юридичних наук, професор, Університет Барселони, Іспанія

ORCID: 0000-0002-7604-7660
Web of Science ResearcherID: GGJ-4313-2022

Француз-Яковець Тетяна Анатоліївна, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного, міжнародного права та публічно правових дисциплін, Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», Україна

ORCID: 0000-0002-1224-346X
Web of Science ResearcherID: DUX-7309-2022
Scopus: Id=57215489504