Порядок рецензування статей

Процес рецензування статей складається з таких етапів:

1. Статті, подані для публікації в науковому журналі «Часопис Київського університету інтелектуальної власності та права», надходять до відповідального секретаря, який проводить первинне оцінювання щодо відповідності формальним вимогам. Стаття повинна відповідати вимогам оформлення. Статті, які не відповідають діючим вимогам, не приймаються для подальшого розгляду.

2. Статтю рецензує один рецензент. Процес рецензування статті є конфіденційним та анонімним (умови отримання, зміст, особливості та етапи рецензування, коментарі рецензентів та остаточне рішення щодо публікації не розкривається нікому, крім авторів та рецензентів). Автора повідомляють про результати рецензування та точку зору редакційної колегії електронною поштою. Якщо рецензент вказує на необхідність зробити певні виправлення в статті, відповідальний секретар надсилає її автору з пропозицією врахувати коментарі та зауваження під час підготовки оновленої версії статті або, у разі незгоди, обґрунтовано спростувати їх.