Умови публікації

Завантажити інформаційний лист

Для опублікування статті у журналі «Часопис Київського університету інтелектуальної власності та права» № 5 за 2024 рік необхідно не пізніше 30 квітня 2024 року:

▶ Заповнити довідку про автора (посилання)

▶На електронну адресу chasopyskiivp@nuoua.od.ua надіслати статтю, оформлену відповідно до вказаних вимог, та копію квитанції про сплату публікаційного внеску.

Заборона використання наукових праць країни-окупанта
Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

Академічна доброчесність
Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до публікації надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.

Вартість публікації – 1200 гривень (за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка сплачується у розмірі 40 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням журналу та розміщенням його електронної версії.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу.

Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Підтвердження проведеної оплати (відскановану квитанцію або її фотографію) автор надсилає в електронному вигляді на e-mail chasopyskiivp@nuoua.od.ua.

Зразок оформлення назви електронних файлів: Шевчук_І.І._стаття, Шевчук_І.І._квитанція.

Електронна версія журналу буде розміщена у відкритому доступі на сайті видання після 30 червня 2024 року.

Друкована версія журналу буде відправлена авторам, які замовлять друкований примірник, після 31 липня 2024 року.