Поточний номер

№ 4 (2023): Часопис Київського університету інтелектуальної власності та права
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2024-07-16

Статті

Переглянути всі випуски

«Часопис Київського університету інтелектуальної власності та права» – рецензований науковий юридичний журнал.

Засновник видання: Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія».

Рік заснування: 2019. 

Свідоцтво про державну реєстрацію ЗМІ: серія КВ № 24217-14057Р видано Міністерством юстиції України від 31.07.2019 р.).

ISSN 2786-5966 (Print) ISSN 2786-5976 (Online)

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 10.10.2022 № 894 (додаток 2).

Галузь знань: право.

Спеціальності: 081 – Право.

Періодичність видання: 2 рази на рік.

Мови публікації: українська, англійська,  німецька, польська, французька, іспанська.

Політика наукового видання: журнал є рецензованим виданням, у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних та науково-дослідних розробок у галузі права.