Мета та завдання

Науковий журнал «Часопис Київського університету інтелектуальної власності та права» практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. 

Метою журналу «Часопис Київського університету інтелектуальної власності та права» є висвітлення результатів наукових пошуків дослідників у галузі права.

Ця мета визначає основні завдання:

- активізувати розвиток міжнародної спільноти фахівців у сфері теорії та практики досліджень в галузі права;

- сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі права;

- сприяти розширенню зв'язків Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» з науковими та освітніми спільнотами.