ВІРТУАЛЬНІ АКТИВИ ЯК ПРЕДМЕТ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/chasopyskiivp/2023-3-2

Ключові слова:

віртуальні активи, легалізація (відмивання) доходів, злочин, кримінальне право, цивільне право

Анотація

У статті крізь призму національної нормативно-правової бази розглянуто правову природу поняття «віртуальний актив» як об’єкта цивільно-правових відносин. Проаналізовано відповідність закріпленої у вітчизняному законодавстві дефініції з визначеннями, якими послуговується міжнародна правова спільнота. Окреслено законодавчу основу для обігу віртуальних активів в Україні. Автором розглянуто диспозицію статті 209 Кримінального кодексу України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» та проаналізовано можливість використання віртуальних активів у якості предмету скоєння злочину, передбаченого визначеною статтею. У дослідженні запропоновано загальну характеристику фінансових транзакцій з використанням віртуальних активів, а також окреслено низку злочинних механізмів, що реалізуються для легалізації незаконно отриманих доходів із використанням майна, вираженого у формі віртуальних активів. Проаналізовано відповідність Закону України «Про віртуальні активи» та Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» міжнародним стандартам по боротьбі з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, перш за все рекомендаціям Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та Варшавської конвенції (2005 р.). Розкрито суть системи заходів, запроваджених законодавцем, для попередження та боротьби з відмиванням нелегальних доходів, в тому числі й з використанням віртуальних активів. Обґрунтовано думку про те, що деякі чинні нормативно-правові акти потребують вдосконалення та внесення змін. Зокрема це стосується Закону України «Про віртуальні активи», оскільки його основу становлять застарілі рекомендації FATF, а також внесення змін до диспозиції статті 209 Кримінального кодексу України, що потребує додаткової кваліфікації – законодавчого закріплення віртуального активу предметом скоєння злочину.

Посилання

G20 Leaders Issue Declaration on Crypto Assets. Bitcoin.com. 2019. Kevin Helms URL: https://news.bitcoin.com/g20-leaders-declaration-crypto-assets-commitments/ (дата звернення: 15.07.2023).

Когут Ю. І. Технології блокчейн та криптовалюта: ризики та кібербезпека. Київ : Консалтингова компанія «СІДКОН» ; ВД «Дакор». 2022. 316 с.

Кримінальний кодекс України : Закон України від 11.08.2023 р. №2341-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131.

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового зниження : Закон України від 30.06.2023 р. №361-ІХ. ULR: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text (дата звернення: 15.07.2023).

Про віртуальні активи : Закон України від 17.02.2022 р. № 2047-ІХ. ULR: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20#Text (дата звернення: 15.07.2023).

Цивільний кодекс України : Закон України від 10.06.2023 р. №435-ІV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 365.

Ричардсон І., де Лукас Мартін І. Розслідування та судовий розгляд кримінальних проваджень щодо легалізації (відмивання коштів) : посібник для суддів / за наук. ред. Шукліної Н. Г. та Іщенка О. П. Страсбург, Київ : Національна школа суддів України. 2021. 106 с.

Сіддікі Н. Хак, Мовчан Р.О. Криптовалюти та Blockchain-технології у сучасній противоправній діяльності. Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса. 2018. № 1(10). С. 78– 83.

Думчиков М. О., Гоч Л. М. Особливості протидії легалізації злочинних доходів за допомогою віртуальних активів у кіберпросторі: практичний вимір. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів» (Суми, 18–19 травня 2023 р.). С. 185–188.

Нігреєва О. О. Закон України «Про віртуальні активи» в контексті національної імплементації стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Правова держава. 2023. № 50. С. 91–98.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-17